• 0-2218-2205, 09-9052-9902, 09-9052-9912

แผนที่คณะนิเทศศาสตร์

ดูแผนที่นี้บน Google Map คลิกที่นี่

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแผนที่จุฬาฯ ขนาดใหญ่
คลิกที่นี่ หรือคลิกภาพแผนที่ด้านบน

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่สามารถขับเข้ามาส่งท่านผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยคนขับรถแท็กซี่สามารถจอดรถได้ที่หน้าตึกหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าได้จากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่า โดยมีจุดสังเกตคือป้ายรถประจำทางที่สองจากสีแยกวัดหัวลำโพง และอุโมงค์คนข้ามถนน

เมื่อเข้ามาจากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่าแล้ว คณะนิเทศศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตรงข้ามกับคณะครุศาสตร์ ก่อนถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีสยาม (Siam Station) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium Station) จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือท่านอาจใช้บริการรถประจำทางก็ได้

หมายเหตุ แผนที่เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้า คลิกที่นี่

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT)

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะเจออาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งเป็นอาคารของมหาวิทยาลัย

เมื่อออกจากอาคารจัตุรัสจามจุรีฝั่งถนนพญาไทให้ท่านเดินมาทางห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยเดินหันหลังให้กับแยกวัดหัวลำโพง ไม่เดินข้ามสะพานลอย แต่ให้เดินต่อไปและใช้อุโมงค์ข้ามถนนพญาไท เมื่อข้ามอุโมงค์แล้วให้ท่านเดินเข้าประตูริมถนนพญาไท ตึกหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์อยู่ด้านซ้ายมือของท่าน

หมายเหตุ แผนที่เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลิกที่นี่

รถโดยสารภายในจุฬาฯ (CU Shuttle Bus)

มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ “รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก” (Shuttle Bus) 4 สายสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.00-19.00 น. (วันเสาร์ให้บริการเฉพาะสาย 1 และ 2) สำหรับเส้นทางการเดินรถมีดังนี้

  • สาย 1 ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สาธิตปทุมวัน สัตวแพทย์ แยกเฉลิมเผ่า ลิโด้ เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • สาย 2 ศาลาพระเกี้ยว เศรษฐศาสตร์ อาคารมหามกุฎ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ จามจุรี 9 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ธรรมสถาน วิทยพัฒนา สหเวชศาสตร์ BTSสนามกีฬา จุฬาพัฒน์ 13 หอพักนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • สาย 3 ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อาคารมหามกุฎ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • สาย 4 ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สาธิตปทุมวัน สัตวแพทย์ แยกเฉลิมเผ่า ลิโด้ เภสัชศาสตร์ ครุศาสตร์ จามจุรี ๙ หอพักU-Center นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ แผนที่การเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ คลิกที่นี่

รถโดยสารประจำทาง

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้ สาย 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, 177, 187, 501, 529 และ 542

หมายเหตุ สอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1348 และเว็บไซต์ของ ขสมก. คลิกที่นี่

รถยนต์ส่วนบุคคล

หากท่านเดินทางมายังคณะนิเทศศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถของท่านได้ที่อาคารจามจุรี 9 ซึ่งเป็นอาคารจอดรถที่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์มากที่สุด

เมื่อท่านเข้ามาจากประตูริมถนนพญาไทยอุโมงค์ลอดถนนพญาไทแล้ว ให้ท่านขับผ่านคณะนิเทศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และเลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวขวาโดยให้สนามกีฬาจุ๊บ หรือสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์อยู่ทางด้านขวามือของท่าน อาคารจอดรถจามจุรี 9 อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

Betting site http://cbetting.co.uk more info for Coral Offers